Project Description

Tangovi

tangovi

Na ovoj listi možete pronaći propisane veličine akvarija za tangove. Teško je točno se držati propisanih pravila ali bi se barem približno trebala zadovoljiti litraža.

Veličine akvarija za tangove:

VRSTA TANGA    VELIČINA AKVARIJA

Acanthurus achilles, Achilles Surgeonfish    380 L
Acanthurus coeruleus, Atlantic Blue Tang    285 L
Acanthurus japonicus, Powder Brown Tang    285 L
Acanthurus leucosternon, Powder Blue Tang    380 L
Acanthurus lineatus, Lined or Clown Surgeonfish    680 L
Acanthurus nigricans, Whitecheek Surgeonfish    285 L
Acanthurus olivaceus, Orangeshoulder Surgeonfish    510 L
Acanthurus pyroferus, Mimic Surgeonfish    285 L
Acanthurus sohal, Sohal Surgeonfish    680 L
Acanthurus tristegus, Convict Surgeonfish    285 L
Acanthurus tristis, Indian Mimic Surgeonfish    285 L
Ctenochaetus hawaiiensis, Chevron Tang    380 L
Ctenochaetus strigosus, Kole’s Tang    285 L
Naso brevirostris, Spotted Unicornfish    685 L
Naso lituratus, Orangespine Unicornfish or Naso Tang    510 L
Naso unicornis, Bluespine Unicornfish    760 L
Paracanthurus hepatus, Pacific Blue Tang    380 L
Zebrasoma desjardinii, Indian Ocean or Red Sea Sailfin Tang    510 L
Zebrasoma flavescens, Yellow Tang    285 L
Zebrasoma scopas, Brown Tang    285 L
Zebrasoma veliferum, Sailfin Tang    510 L